Get it on Google Play
Download on the App Store

महात्मा फुले - शेतकर्‍याचा असूड (Marathi)


भगवान दादा
शूद्र शेतकरी त्या काळी इतक्या दैन्यवाण्या स्थितीस येऊन पोहोचण्याची धर्म व राज्यसंबंधी अनेक कारणे आहेत, त्यांपैकी थोड्या बहुतांचे मार्मिक विवेचन या ग्रंथात केले आहे.
READ ON NEW WEBSITE