Android app on Google Play

 

गणेशगायत्री

 

लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि ।
तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ (अग्निपुराण ७१ अध्याय)
महोत्कटाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ।
तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ (अग्निपुराण, १७९ अध्याय)
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ।
तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ (गणपत्यथर्वशीर्ष)
तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि ।
तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ (मैत्रायणीयसंहिता)
तत्पुरूषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ।
तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ (तैत्तिरीयारण्यकनारायणोपनिषद्)

 

गणपती स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
श्री गणपतीत्यर्वशीर्ष
गणेशगायत्री
गणेशभुजंगम्
गणेशमन्त्रस्तोत्रम्
गणेशावतारस्तोत्रं
गणेशाष्टकम् व्यासरचितम्
गणेशन्यास:
गणेशकवचम्
गणेशमानसपूजा
गणेशबाह्यपुजा
गणेशमहिम्न: स्तोत्रम्
गणेशाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
संकष्टनाशनगणेशस्तोत्रम्
गणेशाष्टकम्
एकदंतस्तोत्रम्
महागणपतिस्तोत्रम्
श्री गणाधिपति पञ्चरत्न स्तोत्रम्
श्री विघ्नेश्वराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्
विनायकस्तोत्र
श्री सिद्धिविनायक स्तोत्रम्
संकष्टहरणं गणेशाष्टकम्
गणपतिस्तवः ।
मयूरेश्वरस्तोत्रम्
गणेशभुजंगम्
श्री महागणेश पञ्चरत्नं
श्रीगणेशस्तोत्र
गणेश भजनावली
श्री सिद्धि विनायक नामावलि