Android app on Google Play

 

जप

 

श्रीगणेशाय नमः ॥
अथ जपः ॥ वंदे वागीश्वरीं देवीं वाग्वाद् ज्ञानसिद्धये ॥ मुक्ताभरण मध्यस्थं चंद्रमंडल दर्पणां ॥१॥
कलहंस गति रम्यां कर्पूरनिकटप्रभां ॥ स्फुरद्वेणि धरां वाणीमेणी त्रिलोचनां ॥२॥
वाग्वाणी भारती ब्राह्मी भवा त्वं वंदे भवानी शारदा शिवा ॥ सरस्वती सर्व शुक्ला शब्दरूपाक्षरत्मिका ॥३॥
द्वादशैतानिनामानि सरस्वत्याः सदा शुचिः ॥ जपन्सर्वज्ञता मेधावान्स्फुटत्वश्रुतीर्लभेत ॥४॥
नित्यमष्टोत्तरशतं जपन् सारस्वतं लभेत् ॥ यद्यद्वांछितकामानि तत्तत्सिद्दिमवाप्नुयात् ॥५॥
इति जपः ॥