Android app on Google Play

 

नोटेच्या छपाईला किती खर्च येतो

 

एका नोटेच्या छपाईला किती खर्च येतो पाहूयात..

Rs. 1= Rs.1.14
Rs.10 =Rs. 0.66Rs.
Rs.20 = Rs.0.94Rs.
Rs.50= Rs.1.63
Rs.100 = Rs.1.20
Rs.500 = Rs.2.45 
Rs.1,000 = Rs.2.67
Rs.2,000 = अजूनपर्यंत माहिती मिळालेली नाही.