Get it on Google Play
Download on the App Store

तरिका संक्रमण विधी

 

 

 ग्रह शोधण्यासाठी आणखी एक मार्ग म्हणजे तारिका संक्रमण विधी. जर ग्रहांच्या कक्षा पृथ्वी आणि त्यांचा मातृ तारा यांच्या मध्ये एकाच प्रतलात पडत असतील तर त्या ग्रहांमुळे आपल्या तार्याला लागणारे ग्रहण पृथ्वीवरून अनुभवता येऊ शकते. जेव्हा हे ग्रह आपल्या मातृ ताऱ्याच्या समोरून भ्रमण करतात, तेव्हा ते आपल्या मातृ ताऱ्याचा प्रकाश काहीकाळ थोडासा मंद करतात. वेधशाळांना प्रकाशातील हा बदल लगेचच समजतो. एका अंतराळात एकापेक्षा जास्त वेळा होणाऱ्या प्रकाशातील या बदलामुळे ग्रहांच्या परिक्रमा काळाची गणना केली जाऊ शकते, प्रकाश कमी होण्याच्या प्रमाणावरून ग्रहांचा आकार समजून घेता येतो. ग्रह जेवढा मोठा तेवढा तो आपल्या मातृ ताऱ्याचा प्रकाश कमी करतो. अशा प्रकारे संक्रमण विधी ग्रहांचा आकार, स्थिती आणि परिक्रमा काळ सांगते.

अंतराळातील जीवन-सत्य कि असत्य?- भाग १

passionforwriting
Chapters
महान विचारवंत गीआर्दनो ब्रुनो चित्रपट आणि साहित्य क्षेत्रात मंगळ वासियांचे सत्य एलन हिल्स उल्का परग्रही जीवन यूएफओ पृथ्वीच्या बाहेरील जीवनाचा शास्त्रीय शोध स्टेनली मीलर आणि हैराल्ड उरे द्वारा अरण्यात आलेला प्रयोग ड्रेक चे समीकरण परग्रहावरील संस्कृतीशी संपर्क सेटी अरेसीबो संदेश रहस्यमय Wow संदेश वोयेजर गोल्डन रेकॉर्ड कुठे आहेत ते ? गोल्डीलाक क्षेत्र पृथ्वीवर जीवनासाठी सहाय्यक असणाऱ्या परिस्थिती वर्तमानात परग्रही जीवनाच्या शक्यतेचे आकलन पृथ्वी सारख्या सौर बाह्य ग्रहाचा शोध तरिका संक्रमण विधी पहिला सौरबाह्य ग्रह