Android app on Google Play

 

कुवैत

 


कुवैत च्या प्रत्येक नागरिकाला आयकरापासून सुटका मिळाली आहे. फक्त प्रत्येक नागरिकाला सोशल इंश्युरंस मध्ये योगदान देणे गरजेचे आहे.