Android app on Google Play

 

सौदी अरब

 


सउदी अरब मध्ये वेतनावर कोणताही कर नाहीये. तर स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्या प्रवाशांवर २० टक्के इतका कर लावला जातो. इथे कोणत्याही व्यक्तीवर कोणताही अन्य कर आकारला जात नाही.