Android app on Google Play

 

महिलांच्या बाबतीत वाईट भावना

 

 

रावणाच्या मनात महिलांच्या बाबतीत कायमच वाईट विचार राहिले. तो महिलांना केवळ एक उपभोगाची वस्तूच समजत असे. ज्याच्या कारणे त्याला रंभा आणि सीता यांच्यासहित अनेक महिलांचे शाप मिळाले, जे त्याच्यासाठी विनाशकारी सिद्ध झाले. देव महिलांचा अपमान करणाऱ्यांना कधीही माफ करत नाहीत, कारण विश्वात जी पहिली ५ अपत्य जन्माला आली, त्यापैकी ३ अपत्य या मुली होत्या. देवांनी महिलांना पुरुषांच्या पुढे ठेवले आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्या शक्तीच्या अहंकारात रावण ही गोष्ट समजून घेऊ शकला नाही.