Android app on Google Play

 

१०८ आकड्याचे महत्त्व

 हिंदुत्वामध्ये काळाला ४ युगांमध्ये विभागलेले आहे - सतयुग, त्रेता युग, द्वापार युग आणि कलियुग. १०८ हा हिंदुत्वातील एक पवित्र अंक आहे आणि त्याला अतिशय शुभ मानले जाते. १०८ प्रत्यक्षात सूर्य आणि पृथ्वीपासून चंद्राच्या अंतराचे प्रतीक आहे.