Android app on Google Play

 

प्राण्यांद्वारे तुडवल जाणं

 

 

मध्यप्रदेशातील उज्जेन या क्षेत्रात माणस जमिनीवर झोपतात आणि आपल्या प्राण्यांना स्वतःहाला तुडवायला सांगतात. हि बऱ्याच वर्षापासून चालत आलेली परंपरा आहे. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या लोक देवांकडून इच्छापूर्तीसाठी करतात. प्राण्यानद्वारे तुडवल जाणं हि यातलीच एक प्रथा आहे.