Android app on Google Play

 

सुनिता कृष्णन

 


१६ वर्षांची असताना त्यांच्यावर ८ लोकांनी बलात्कार केला होता. त्या देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांचे स्वातंत्र्य, विकास आणि सुधारणा यासाठी कार्य करतात. केवळ अशा स्त्रियाच नव्हे तर त्यांच्या मुलांसाठी देखील त्या कार्य करतात. अपेक्षेप्रमाणेच त्यांना अनेक गुंड, गुन्हेगार यांच्याशी सामना करावा लागला परंतु तरीदेखील त्यांनी हार मानली नाही.