Android app on Google Play

 

कोंग्का ला पास यू एफ ओ बेस

 


कोंग्का ला पास यू एफ ओ बेस आकाशात दिसणारा अज्ञात प्रकाश, सरकारची या गोष्टीकडे डोळेझाक आणि मौन, आणि इतर अनेक विचित्र गोष्टी एकाच गोष्टीकडे इशारा करतात की भारत चीन सीमेवर स्थित कोंग्का ला पास इथे एक यू एफ ओ बेस कॅम्प आहे.