Android app on Google Play

 

(राग : दरबारी, चाल : ठुमल चलत)
नाटयगायननिपुण कलावतिची ही माया ॥धृ०॥
अंतरिचा भाव एक ॥ दाखवि वरपांगी एक
बाह्यांतर वृत्ति देख ॥ भिन्न भिन्न छाया ॥१॥

संगीत संशयकल्लोळ

गोविंद बल्लाळ देवल
Chapters
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६