Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तुझे लोचन

अगाध दुर्मिळ जनीं दिसे मज कांहिं तुझ्या लोचनीं ध्रु०

या डोळ्यांच्या खिडक्यांभीतरि

अफाट अनुपम दिसे माधुरी,

प्रिये जिवलगे, काळिज त्यावरि

टाकिन कुरवंडुनी. १

अथांग भरला अपार सागर,

हेलकावतो अगाध सुंदर,

नाचति रविकर जललहरींवर,

कांपे मन पाहुनी. २

अफाट निर्मल आभाळांतुनि

तारे डौलें निघति पलटणी

तालसुरावर नियमित चरणीं

जणुं तंबुर ऐकुनी. ३

मूर्तिमंत जणुं रागरागिणी

तन्मय झाल्या गोड गायनीं

नाग, हरिण, सुरतरुणि, यक्षिणी

डुलति सखे, परिसुनी. ४

मदनाचा कुणी तरुणि पाळणा

हलवी गाउनि दिव्य गायना

जादूची का ही गे रचना

कीं भासचि हा मनीं ? ५

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?