Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

स्वारी कशी येईल ?

कुणास ठाउक कवणे रूपीं येइल माझ्या घरीं ?

कशी तयारी करूं ? कशी मी अंगणि घालूं दरी ? ध्रु०

का वार्‍यावरि परिमळापरी अवतरेल तो तरी ?

का ढगावरी गर्जनेपरी येइल भूमीवरी !

काय विजेवरि लखलख येइल जशि सोन्याची सरी ?

नदीपुरावरि येइल का तो तरल तरंगापरी ?

घन राइमधिल का गोड लकेरीपरी ?

का स्मितसा निजल्या बाल-कपोलावरी ?

का मधुसा फुलल्या कमलदलाभीतरीं ?

यापरि करितां विचार साजणि, होतें मी बावरी. १

माळ गळां तार्‍यांची, रविशशि तळपति मुकुटावरी,

कर्णिं कुंडले; प्रभा न मावे सार्‍या भुवनांतरीं;

शंख, चक्र आणि गदा, पद्म हीं झळकति चारी करीं,

कोटिमदन ओवाळा ऐशी छबी शरीरावरी,

शंख-शिंग शिणखिणति, दणाणे चोप नौबतीवरी,

आणि पुढे ललकार 'इत इतो' चोपदारही करी;

श्यामकर्ण लखलख रथास खिंकाळती,

दो बाजु चामरें ध्वजा तशा फडकती,

गडगडाट चाले रथहि, दिशा कांपती,

काय दणाणत येइल ऐशी स्वारी दारावरी ? २

तारे सारे डोळे मिटती, सूर्यचंद्र धावती,

हाहाकारहि करिति दशदिशा, दिग्गज भांबावती,

चळचळ कांपति वारे, सागर जागजागिं गोठती,

जिकडे तिकडे शाइ फासली ब्रह्मांडाभोवती,

का सकळ काळिमा घनीभूत जाहली,

अति भयाण अस्फुट, उंच रोड साउली

करिं पाश-दंड, ही महिषावर बैसली !

शांत शुक्ल का यापरि येइल नेण्या तो नोवरी ? ३

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?