कथा कोहिनूर ची (Marathi)


passionforwriting
कोहिनूर हिरा जगातील ५ सर्वांत मोठ्या हिऱ्यात मोडतो, आणि त्याची निर्मिती भारतात झाली होती. परंतु असे काय झाले ज्यामुळे हा हिरा भारत सोडून ब्रिटन मध्ये जाऊन राहिला? माहिती करून घेऊयात कोहिनूर ची कहाणी READ ON NEW WEBSITE