बाल गीते - संग्रह ३ (Marathi)


संकलित
बालगीत हे लहान मुलांचे शब्दभांडार समृद्ध करण्यासाठी रचलेले गद्य अथवा पद्यात्मक काव्य होय. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...

आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...

विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...

तंत्र आणि विज्ञान युगातील...

ते देशासाठी लढले ते अम...

सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...

कशासाठी ? पोटासाठी ? द...

कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...

उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...

नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...

पसरलाय सागर दूरवर पहा ...

दरीत वसले गाव चिमुकले ...

श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...

इथे गांधीजी राहात होते अ...

आमुचे प्रणाम बाबांना ...

चवदार तळ्याचे पाणी नव ...

फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...

स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...

तात्या टोपे तात्या ...

देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...

सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...

सर्वात्मका शिवसुंदरा स...

आकाशातुन पतंग काटले त्...

आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...

भिऊन पावलं टाकू नका , भ...

संपला अंधार हा झाली नवी प...

पहा संपला तिमिर सर्व हा ...

अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...

दया गाणारे हात प्रभो ,...