Android app on Google Play

 

वंशज

 

मुलगे
    छत्रपती संभाजी भोसले
    छत्रपती राजारामराजे भोसले

मुली
    अंबिकाबाई महाडीक
    कमळाबाई (सकवारबाईची कन्या)
    दीपाबाई
    राजकुंवरबाई शिर्के (सगुणाबाईची मुलगी, गणोजी शिर्के यांची पत्नी)
    राणूबाई पाटकर
    सखुबाई निंबाळकर (सईबाईची मुलगी)

सुना
    संभाजीच्या पत्नी येसूबाई
    राजारामांच्या पत्नी ताराबाई (माहेरच्या मोहिते)
    जानकीबाई
    राजसबाई (पुत्र संभाजी - १६९८-१७६०)
    अंबिकाबाई (सती गेली)
    सगुणाबाई

नातवंडे
    संभाजीचा मुलगा - शाहू
    ताराबाईची राजारामाची मुले - दुसरा शिवाजी
    राजसबाईची मुले - दुसरा संभाजी

पतवंडे
    ताराबाईचा नातू रामराजा, याला शाहूने दत्तक घेतले, म्हणजे तो स्वतःचाच काका झाला.
    दुसऱ्या संभाजीचा मुलगा - द्वितीय शिवाजी (खरेतर ३रा शिवाजी) (कोल्हापूर)

 

शिवाजी महाराज

Vātsyāyana
Chapters
छत्रपती शिवाजीराजे भोसले
जन्म
कौटुंंबिक माहिती
वंशज
मार्गदर्शक
मावळ प्रांत
शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती
पहिली स्वारी - तोरणगडावर विजय
राजमुद्रा
शहाजीराजांना अटक
जावळी प्रकरण
पश्चिम घाटावर नियंत्रण
अफझलखान प्रकरण
प्रतापगडाची लढाई
कोल्हापूरची लढाई
सिद्दी जौहरचे आक्रमण
पावनखिंडीतील लढाई
पुरंदराचा तह
मोगल साम्राज्याशी संघर्ष
शाहिस्तेखान प्रकरण
सुरतेची पहिली लूट
मिर्झाराजे जयसिंह प्रकरण
आग्य्राहून सुटका
सर्वत्र विजयी घोडदौड
राज्याभिषेक
शिवाजी महाराजांचा जीवनक्रम
शिवाजीचे अष्टप्रधानमंडळ
शिवजयंती
शिवाजीची स्तुती करणारे अभारतीय
शिवाजीवर टीका करणारे लेखक, राजकारणी आणि पुस्तके