Android app on Google Play

 

मोबाइल फोन ला तपासण्याची पद्धत

 

 कूल टेस्टिंग

 

जेव्हा आपण कोणत्याही मोबाईल फोनमध्ये दोष दुरुस्त करण्याच्या वेळी मल्टीमीटर वापरुन प्रतिकारशक्तीचे रेडिंग तपासाल तेव्हा याला कूल टेस्टिंग असे म्हणतात. कूल टेस्टिंग दरम्यान कोणत्याही डीसी वीज पुरवठा किंवा बॅटरीसारख्या कोणत्याही उपकरणातून मोबाईल फोनला सप्लाय देण्याची गरज नसते मल्टिमीटर वर बीप ची रेन्ज  सेट करून मीटरचे रेड प्रोब मोबाइलच्या ग्राऊंड ला जोडून ब्लॅक प्रोब ने मोबाईल फोनच्या चाचणी बिंदूवर स्पर्श केला जाता प्रत्येक पार्ट किंवा विभागांची दुरुस्ती प्रक्रिया दरम्यान योग्य रेडिंग खालील प्रमाणे प्राप्त होतील तर तो पार्ट किवा त्या विभागात दोष नाही असे समजावे.

·         Ear Phone Connector Tip (+ , -):  500 to .700

·         Loud Speaker / Ringer Connector Tip (+,-): 300 to .600

·         Battery Connector Tip (+): 400 to .500

·         Battery Connector Tip (Sense): above 800

·         Display Connector Supply Pins: 250 to 400

·         Display Connector Signal Pins: 500 to 800

·         Camera Connector Supply Pins: 250 to 400

·         Camera Connector Signal Pins: 600 to 900

·         Key Tip (Row and Column): 400 to 800

·         Charger Connector Tip: 600 to700

·         Vibrator Motor Connector: 40 to 500

·         Power ON / OFF Switch Point (+): 600 to 900

·         MIC Connector Tip (Analog MIC) (+,-): 700 to900

·         Battery Charging Out Point (+,-): 300 to 400

·         SIM Card Connector Pin 1 (V Sim): .500 to .700

·         SIM Card Connector Pin 2 3 6 : 400 to .800

·         SIM Card Connector Pin 4 (GND): 00 (Beep)

·         Micro SD Card Connector Pin 4: 500 to 600

·         Micro Card Connector Pin 6 (GND): 00 (Beep)

·         Micro Card Connector Pin 1 2 3 5 7 8: 600 to 800

·         RTC: .400 to .500

·         Data RX and TX Pins: 600 to 700

·         Boots Coil : 0.2 to 2.5

 

 हॉट टेस्टिंग


मोबाइल फोन दुरुस्ती करण्याची ही दुसरी पद्धत आहे. जेव्हा दोष शोधता येत नाही किंवा कूल टेस्टिंग पद्धतीने फोनची दुरुस्ती केली जाऊ शकत नाही. त्या वेळेस या पद्धतीने क्षतिग्रस्त भाग, कॉम्पोनेंट किंवा मोबाइल फोनचे संपूर्ण विभाग तपासले  जाते . डीसी पॉवर सप्लाय सारख्या डीसी वीज पुरवठा उपकरणाच्या मदतीने मोबाइल फोनला  सप्लाय देवून दोष शोधण्याच्या क्रियेला हॉट टेस्टिंग असे म्हणतात,  या पद्धतीत, मल्टिमीटर मध्ये 20 DCV चि रेन्ज निवडली जाते. मल्टिमीटरचे ब्लॅक प्रोब ग्राऊंड ला लावून रेड प्रोब ने रेडिंग तपासले जाते. हॉट टेस्टिंग  मध्ये मोबाइल फोनच्या विभिन्न भागात खालील प्रमाणे व्होल्टेज मिळायला हवे.

 

1.      Ear Phone Connector Tip (+ , -) during working: .0 to 2.5

2.      Loud Speaker / Ringer Connector Tip (+,-) during working: .0 to 2.5

3.      Battery Connector Tip (+): 3.7

4.      Display Connector Supply Pins: 1.8 to 2.9

5.      Display Connector Signal Pins During Working: .0 to 1.8

6.      Camera Connector Supply Pins: 1.8 to 2.9

7.      Camera Connector Signal Pins During Working: .0 to 1.8

8.      Key Tip (Row and Column) One Side: 1.8 to 2.8

9.      Charger Connector Tip: 5 to 6

10.  Vibrator Motor Connector Tip During Working: 1.9 to 3.6

11.  Power ON / OFF Switch Point (+): 3 to 3.6

12.  MIC Connector Tip (Analog MIC) (+,-): 1.8 to 3.0

13.  Battery Charging Out Point (+,-): 3.7 to 4.2

14.  SIM Card Connector Pin 1 (VSim) When SIM Connected: 1.8 to 3.0

15.  SIM Card Connector Pin 2,3,6 During Working: 0 to 2.8

16.  Micro SD Card Connector Pin: 2.8

17.  Micro Card Connector Pin 1,2,3,5,7,8: 0 to 2.8

18.  Data RX and TX Pins: 1.8 to 2.8