Android app on Google Play

 

मोबाईल रिपेरिंगला लागणारे टुल्स

 

१) हॉट ऐअर गन (SMD)
२) मल्टीमिटर
३) मायक्रो सॉल्डरिग आर्यन
४) स्क्रु डायव्हर सेट (tool kit)
५) चिमटी
६) पिसीबी होल्डर
७) बिजीए कीट (BGA kit)
८) मँग्नाफिलर ग्लास
९) जंम्पर वायर
१०) डिसोल्डरिग वायर
११) सॉल्डरिग वायर
१२) सॉल्डरिग डिसोल्डरिग पेस्ट
१३) डिसी पावर सप्लाय
१४) संगणक
१५) फ्ल्यॉशिंग टुल
१६) युएसबी केबल
१७) फ्ल्याश फाईल
ईत्यादी मह्तवीची साधने़