Android app on Google Play

 

मनोरुग्णावस्था

 

अंगात येणे या प्रकारचे तसेच यातील शारीरिक व मानसिक प्रक्रियेचे अधिक विश्लेषण करत असताना असे आढळून येते की जरी "भुताने पछाडले", "देवीने ताबा घेणे" असे वर्णन केले तरी ती एक मानसिक कमजोरी असते. यात मुख्यत्वेकरून सौम्य मानसिक आजार व तीव्र मानसिक आजार असे दोन प्रकार असतात. मेंदूतील रासायनिक द्रव्याची कमतरता किंवा वाढ यामुळे मेंदुमार्फत नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या क्रिया आणि वर्तनामध्ये बदल होतो. काहीवेळा अशी व्यक्ती भ्रमिष्ट, बेताल होते व यालाच मनोरुग्णावस्था म्हटले जाते.