Android app on Google Play

 

वारणावर्त

 

varnavarth

महाभारतात वारणावर्त स्थानाचा उल्लेख आहे. याच स्थानावर कौरवांनी पांडवांना जाळून मारण्याचा कट रचून लाखेचा महाल बांधला होता. तो लाखेचा महाल बागपत येथे आहे.