Android app on Google Play

 

Fucking, Austriaऑस्ट्रिया मधील या शहरात राहणाऱ्यांचे काय होत असेल विचार करा जेव्हा लोक त्यांना विचारात असतील की तुम्ही कुठे राहता? या सध्या प्रश्नाचे उत्तर ऐतिहासिकच असेल.