Android app on Google Play

 

Dildo, Canada


१७११ मध्ये कॅनडा च्या एका शहराला या नावाने नावाजण्यात आले होते.. आज हे शहर  आपल्या नावामुळे पूर्ण देशातच नव्हे तर जगभरात प्रसिद्ध झाले आहे.