Android app on Google Play

 

Pussy, France


हे फ्रांस मधील आणखी एक शहर ज्याचे नाव एवढे विचित्र आहे. रोम च्या काळात या शहराचे नाव प्रत्यक्षात Pussius वरून आले आहे जे रोमन काळात एक नाव होते. परंतु इंग्रजीत या शब्दाचा अर्थ काय होतो हे आम्ही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.