Android app on Google Play

 

दत्ताचा नामजप

 

श्री गुरुदेव दत्त।


http://dattaguru.myarpan.in/images/guru-dattatreya.jpg

या नामजपातील गुरुदेवहा शब्द म्हणतांना संपूर्ण शरणागतीचा भाव ठेवावा आणि गुरुदेवया शब्दानंतर थोडा वेळ थांबून दत्तहा शब्द म्हणावा.