Android app on Google Play

 

मारुतीचा नामजप

 

' हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट'


http://b.prabhasakshi.com/Content/2012/07/03/Pics/hanumanji_2_big.jpg

हा नामजप हनुमंता साठी करावा. लंकेत राक्षसांचा नाश करणारा मारुति. देवतेप्रति सात्त्विक भाव निर्माण होण्यासाठी तारक रूपाचा नामजप आवश्यक असतो, तर देवतेकडून शक्ती व चैतन्य ग्रहण होण्यासाठी मारक रूपाचा नामजप आवश्यक असतो.