Android app on Google Play

 

अर्थ

 


http://navbharattimes.indiatimes.com/photo/48412006/reasons-for-bhasm-aarti.jpg

भस्म लावणे, याचा सांकेतिक अर्थ म्हणजे दुष्कृत्यांचा नाश होणेआणि ईश्वराची आळवणी करणेहोय.