Get it on Google Play
Download on the App Store

पारिजात वृक्ष

http://4.bp.blogspot.com/-fDglOcmspV4/Ujs8aiAQt-I/AAAAAAAADSk/IinDiSto8-0/s1600/images+(1).jpg

यानंतर समुद्र मंथनातून पारिजात वृक्ष निघाला. या वृक्षाचे वैशिष्ट्य होते की त्याला स्पर्श करताच थकवा नाहीसा होत होता. हा देखील देवतांच्या वाट्याला गेला. लाइफ मैनेजमेंटच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर समुद्र मंथनातून पारिजात वृक्ष निघण्याचा अर्थ सफलता प्राप्त होण्याआधी मिळणारी शांती आहे. जेव्हा तुम्ही परमात्म्याच्या एवढे निकट पोचता तेव्हा तुमचा थकवा आपणच दूर होऊन जातो आणि मनात शांतीची अनुभूती मिळते.