Get it on Google Play
Download on the App Store

उच्चैश्रवा घोडा

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Uchchaihshravas1.jpg

समुद्र मंथनातून तिसऱ्या क्रमांकाला बाहेर आला उच्चैश्रवा घोडा. त्याचा रंग शुभ्र होता. त्याला असुरांचा राजा बली याने आपल्याजवळ ठेवले. लाईफ मैनेजमेंटच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर उच्चैश्रवा घोडा मनाच्या गतीचे प्रतिक आहे. मनाची गतीच सर्वाधिक मानली गेली आहे. जर तुम्हाला अमृत (परमात्मा) हवे असेल तर आपल्या मनाच्या गतीला आवर घालावा लागेल, तरच परमात्म्याशी मीलन संभव आहे.