Android app on Google Play

 

द ग्रेट फायर ऑफ लंडन

 

Burnt by the fire in the year 66″
“The blood of the just will commit a fault at London,
burnt through lighting of twenty threes the six:
The ancient lady will fall from her high place,
several of the same sect will be killed.”


लंडनच्या पुडिंग लेन मधील थॉमस फैरिनर च्या बेकरीमध्ये २ सप्टेंबर १९६६ रोजी एक छोटीशी आग लागली होती. या छोट्याशा आगीने तीन दिवसात संपूर्ण शहर जाळून खाक केले. शहराच्या मध्य भागाला खूप नुकसान पोचले. यामध्ये १३,२०० घरे, ८७ चर्च, शहरातील सरकारी इमारतींसहित ७० हजार घरे जाळून गेली आणि जवळपास ८० हजार लोक बेघर झाले.