Android app on Google Play

 

पैंडोरा व्हायरस

 

http://cdn.sci-news.com/images/enlarge/image_1253_1e-Pandoravirus.jpg

जगात “पैंडोरा व्हायरस” एक असा विचित्र व्हायरस आहे ज्याला काही लोक परग्रही व्हायरस म्हणतात कारण वैज्ञानिक आजपर्यंत त्यातील ९३% जैविक संरचना समजू शकलेले नाहीत.