Android app on Google Play

 

हैनगीन गार्डन, मुंबई

 


मुंबईच्या  मलबार हिल्सच्या सगळ्यात वरच्या बाजूला हैनगीन गार्डन खुप आकर्षक आहे. हे गार्डन कमला नेहरू पार्कच्या समोर आहे. या गार्डनच्या व्यतिरिक्त फिरोजशाह मेहता गार्डन अरब सागरात लपणाऱ्या सुर्याचे वेगवेगळे दृश्य दाखवायला प्रसिद्ध आहे या गार्डनमध्ये १८८० च्या आधीपासूनचे जलाशय आहे. हे गार्डन मुंबईच्या लोकांसाठी खास आहे. इथून तुम्ही मुंबईच्या गतिदार आयुष्याचा अंदाज लाऊ शकता. हे गार्डन मुंबईच्या मुलांचे खास आकर्षण केंद्र आहे. इथे विविध प्रकारचे झाडे लावली गेली आहेत.