Android app on Google Play

 

झलकारी बाई

 


  एक आदिवासी स्त्री झलकारी बाई हिने युद्ध क्षेत्रात राणी लक्ष्मीबाई सारखे रौद्र रूप धारण करून इंग्रजांना भयंकर गोंधळात टाकले होते.