Android app on Google Play

 

. तुळस

 

 

तुळस हे परमेश्वराचेच एक रूप आहे. आपल्या घराच्या अंगणात तुळस लावणे, तिला रोज पाणी घालणे, आणि तिची पूजा करणे हे अत्यंत शुभ मानलं जातं. प्रत्येक मनुष्याने रोज भगवान विष्णू यांचा प्रसाद म्हणून तुळशीचे पान खाल्ले पाहिजे आणि विष्णू भगवानांच्या पूजेनंतर तुळशीची पूजा केली पाहिजे.