Android app on Google Play

 

भूमिका

 


गरुड पुराणात कित्येक अशा गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहेत ज्या कोणालाही जीवनात यश प्राप्त करून देऊ शकतात. गरुड पुराणातील एका श्लोकानुसार, ज्या कोणाला आपल्या जीवनात सफल होण्याची आणि प्रगती करण्याची आकांक्षा आहे, त्यांनी या ६ गोष्टींची पूजा - आराधना नेहमी केली पाहिजे.

श्लोक-
विष्णुरेकादशी गंगा तुलसीविप्रधेवनः।
असारे दुर्गसंसारे षट्पदी मुक्तिदायिनी।।