Android app on Google Play

 

हिरडा•    हिरडा ५०० ग्राम, सैंधव मीठ ५०० ग्राम, आणि काळे मीठ ५०० ग्राम कुटून यात २० ग्राम ग्वारपाठाचा रस व्यवस्थित मिसळून वळवून घ्यावे. रोज रात्री यातील ३ ग्राम चूर्ण गरम पाण्यासोबत घेतल्याने जाडी कमी होते.