Android app on Google Play

 

टोमेटो

•    टोमेटो आणि कांद्याद थोडे सैंधव मीठ घालून जेवणापूर्वी सलाड च्या स्वरुपात खाल्ल्याने भूक कमी लागते आणि जाडी कमी होते.