Android app on Google Play

 

बोर•    बोराच्या पानांना बराच वेळ पाण्यात उकळून प्यायल्याने चरबी नष्ट होते.