Android app on Google Play

 

हळूवार स्पर्श

 

ती तुमच्या आजूबाजूला असताना तिचे हात इत्यादी तुम्हाला हळुवार लागले तर तिला त्याचे विशेष वाटत नाही उलट अश्या निश्चिंत पणामुळेच तीला तुम्हाला स्पर्श करायला आवडते.