Android app on Google Play

 

तिचे पाय

 

तुम्ही समजा इतर लोकां मध्ये उभे असाल तर तिच्या पायांची बोटे तुमच्या दिशेने वळली आहेत का ? होय तर त्याचा अर्थ असा होतो कि इतर सर्वापेन्क्षा तिला तुमच्यावर जास्त भरोसा आहे.