Android app on Google Play

 

तिचे डोळे

 

तिया जर तुमच्या डोळ्यांत डोळे घालून बोलत असतील तर ह्याचा अर्थ तुम्ही तिला आवडता. पण समजा तुमच्या नावाचा उल्लेख कुठे झाला तर तिचे डोळे भिरभिरत त्या दिशेने वळत असतील तर त्याचा अर्थ मात्र तिला तुम्ही खास आवडता. साधारण व्यक्ती सुमारे २ सेकंद डोळे मिळवतात पण हृदयांत विशेष काही असेल तर कटाक्ष ३ सेकंद पेक्षा जास्त टिकतो.