Android app on Google Play

 

तिची बोटे सतत खेळ करत असतात

 

तिला जर तुमच्यात रस असेल तर ती सतत तुमच्या बरोबर असताना आपले केस, हातातील फोन इत्यादी बरोबर आपल्या बोटांनी खेळ करत असेल. कारण तुम्ही जवळ असलात कि ती थोडीशी नर्वस असते. म्हणूनच तिची बोटे अश्या वस्तूंची खेळ करत असतात.