Android app on Google Play

 

सुन्या सुन्या

 

सुन्या सुन्या मैफिलीत तिच्या

रिकामे ग्लास रित्या बाटल्या

कोमेजली फुले गजरा उशाला

मैथुनाच्या राती ओशाळल्या


तीन्ही सांजच्या झगमगीत वस्त्या

निर्मनुष्यपणे सकाळी विखुरल्या

तुटपंजी कमाई भेसूर रात्रीला

दळभद्री भुकेल्या पोटाला


संसाराची क्षणिक स्वप्ने धुळीला

सुखद आठवणी काळवंडलेल्या

शल्य मनाचे भोगलेल्या शरीराला

तनाचे धन पुन्हा शृंगाराला


वेदना जगण्याच्या एकांतातल्या

दुर्लक्षित लिंगपिसाट समाजाला

संभोगाचा क्रुरकर्मा करपलेल्या

सधनतेच्या आर्जवा देव-दैवाला


भूषण वर्धेकर

15-4-2008

पुणे