Android app on Google Play

 

रित्या रित्या

 

रित्या झाल्या भावना

रित्या आत्मवंचना

पोरक्या करूणा

रुतलेल्या जीवना


मंद धुंद प्रेमाच्या

सैरभैर मनाच्या

स्तब्ध गतकाळच्या

खिन्न आयुष्याच्या


उद्विग्न मनोकामना

विखूरलेल्या धारणा

धूळीत गेल्या वल्गना

निर्विकार संवेदना


दूधखुळ्या मैत्रीला

प्रीतीचा बोलबाला

कमकुवत सुखाला

सदेह विखूरला


नित्य झपाटलेला

जीव काळवंडला

त्रास संपला

आत्मा निवर्तला


भूषण वर्धेकर

8-3-2007

पुणे