Android app on Google Play

 

बघण्याची insight

 

बघण्याची insight
पाहण्याची foresight
अस्तित्वाचीfight
सकलांचा right

कलेचा artist
मृत्यूचा fascists
तरुणाई frustrate
व्याकुळ dramatist

रयतेचा rule
संदिग्ध fool
स्वातंत्र्याचा feel
उपेक्षिताचे meal

मोठ्यांचे flex
जगण्याचे complex
विकृतीचा sex
स्वीकृतीचा stress
भूषण वर्धेकर
8 June 2009
3:59 PM जळगांव