Android app on Google Play

 

माणूसपण हरवलेली

 

माणूसपण हरवलेली

डेकोरएटीव्ह वस्ती

ऊंच इमारतींची

दुतर्फा गर्दी


टाऊनशिप अंतर्गत

राखलेली हिरवाई

डेव्हलप करताना

कापलेली वनराई


वणवण करणाऱ्यांची

अनंत भटकंती

हिंडोऱ्यांचे सोबती

आकंठ डुंबती


रखरखणाऱ्या ऊन्हात

गारव्याच्या शोधात

मजूर विसावतात

दगड धोंड्यात


नंतर अवतरतो

डोलरा मुजोरांचा

दुलईत लोळतो

दर्प श्रीमंतीचा


दिखाव्याचे देखावे

दिवाणखाण्यात सजले

चित्रातील घरे

माणसांविना भरेभूषण वर्धेकर

१५/७/२००९

दुपार २.३५ फर्गसन