Android app on Google Play

 

हल्ली फारच

 

हल्ली फारच

विदारक चाल्लय...

बोथट झालेल्या

हत्याराची नामुष्की


शत्रू माणसांमधला

मुखवटा झालाय

मारणार कोणाला

सगळेच आपले- तुपले


सगळं कसं सुरळीत

शांतीत क्रांती झाल्यासारखं

उगाच कुठेतरी निषेध

व्यावसायिक उपोषण


मात्र त्यालाही आता

नाही राहिली धार

उगाच संवेदनाहीन

असह्यतेचा फुत्कार


नाममात्र शोक, चिंतन बैठका

नंतर मात्र उरका

पुढच्या निषेधाच्या

तयारीच्या, जुलूसाच्या


बंडखोरीची हत्यारे

झाली कालबाह्य

जनता मात्र आसुसलेली

युगपुरुषाच्या प्रतिक्षेत

स्वत:चं पुरुषत्व गहाण टाकून...


२५-०७-२०११

उरूळीकांचन स्टेशन