पांडुरंग आरती संग्रह (Marathi)


भगवान दादा
पांडुरंग हे विठ्ठल, विठोबाचे एक नाव आहे. मूळ ठिकाण पंढरपूरला दक्षिणकाशी म्हणतात. पांडुरंग कृष्ण अवतार आहे.

Chapters

युगें अठ्ठावीस विटेवर उभा...

येई हो विठ्ठले माझे माऊली...

विठ्ठला मायबापा । वारीं ...

जय जय कटिकर विठ्ठल चिन्मय...

आरती अनंतभुजा ॥ विठो पंढर...

धन्य दिवस अजि दर्शन संतां...

जगदीश जगदीश देव तुज म्हणत...

ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...

ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...

ओवाळूं आरती माझ्या पंढरीर...

भक्तीचे पोटीं बोध कांकडा ...

ओंवाळूं गे माये विठ्ठल सब...

सुंदर अंगकांती मू...

गावों नाचों विठी करुं तुझ...

पंचदशीचे सारीं पंडितभी भ्...

निर्जरवर स्मरहधर भीमातिरव...

काय तुझा महिमा वर्णूं मी ...

सुकुमार मुखकमल । निजसार न...

पंढरी पुण्यभूमी ॥ दक्षिण ...

जय पांडुरंग देवानंददुमकंप...

फळलें भाग्य माझें । धन्य ...

संत सनकादिक भक्त मिळाले अ...

प्रेम सप्रेम आरती । गोविं...

जय जगज्जननि , विठाबाई । उ...