Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...

ऎसीया पायालागी मंगळ आरती करूं ।
कायावाचामनें जीवी दृढ धरूं ॥ धृ. ॥

जपतपतीर्थे जयापायीं मिरविती ॥
संतमुनीवृंद तया सुखलागी ध्याती ॥ १ ॥

शुभाशुभ उभे नमिती कर जोडोनीं ॥
नारद तुंबरादि अखंडजयावे ध्यानी ॥ २ ॥

एका एकीच जडला जनार्दन पायीं ॥
आरती करितां देहभाव हा नाही ॥ ३ ॥

पांडुरंग आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
युगें अठ्ठावीस विटेवर उभा...
येई हो विठ्ठले माझे माऊली...
विठ्ठला मायबापा । वारीं ...
जय जय कटिकर विठ्ठल चिन्मय...
आरती अनंतभुजा ॥ विठो पंढर...
धन्य दिवस अजि दर्शन संतां...
जगदीश जगदीश देव तुज म्हणत...
ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...
ऎसीया पायालागी मंगळ आरती ...
ओवाळूं आरती माझ्या पंढरीर...
भक्तीचे पोटीं बोध कांकडा ...
ओंवाळूं गे माये विठ्ठल सब...
सुंदर अंगकांती मू...
गावों नाचों विठी करुं तुझ...
पंचदशीचे सारीं पंडितभी भ्...
निर्जरवर स्मरहधर भीमातिरव...
काय तुझा महिमा वर्णूं मी ...
सुकुमार मुखकमल । निजसार न...
पंढरी पुण्यभूमी ॥ दक्षिण ...
जय पांडुरंग देवानंददुमकंप...
फळलें भाग्य माझें । धन्य ...
संत सनकादिक भक्त मिळाले अ...
प्रेम सप्रेम आरती । गोविं...
जय जगज्जननि , विठाबाई । उ...